Denne avtalen skal styres av og konstrueres utelukkende i samsvar med lovene i Norge.

Selger er Zobrius Pharma ASA, Tollbugata 49, 3044 Drammen.

Organisasjonsnummer Foretaksregisteret 914330009 MVA.
Webside: www.zobriuspharma.no
E-post: ordre@zobrius.com.
Tlf.: 917 65 111 (man – fre).

Du må være minst 18 år for å kunne kjøpe produkter på www.zobrikure.no / www.zobriusafter.no

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registret i vårt bestillingssystem. Ved bestilling av ZobriKure® For en bedre dagen der på enkelt kjøp får du pakke tilsendt . Pakken inneholder bestilt antall shots 1/5/12 stk.

Du får en ordrebekreftelse på e-post. Vi samarbeider med Klarna mht. betaling og eventuell kreditt.

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og er inkludert merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som Staten til enhver tid fastsetter. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal og spesielle tilbud og fremkommer på e-postkvitteringen. En eventuell prisendring vil være i takt med normal prisutvikling i markedet.

Tillegg for frakt er kr. 49,- per forsendelse. Dette fremkommer på e-postkvitteringen og er spesifisert.

Leveranse

Varene sendes med PostNord og iht. PostNords standard leveringsbetingelser. Vi pakker og leverer varene til PostNord i løpet av 1-2 virkedager. Det tar normalt 2-5 virkedager før du får varene levert, alt etter hvor i landet du bor*. Skulle en utsolgtsituasjon forekomme, vil dette kommuniseres tydelig på vår hjemmeside.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Angrerett

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Angreretten gjelder ikke dersom forsegling er brutt da dette er varer som forringes eller går ut på dato. Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering. Dersom du vil benytte deg av angreretten eller har spørsmål i den forbindelse, bes du ta kontakt med kundeservice. Varene skal returneres innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Merk at ved benyttelse av angreretten må du selv bære returkostnaden. Husk å la faktura følge med pakken tilbake til oss slik at vi får koblet returen opp mot kjøpet ditt. Tilbakebetaling ved bruk av angreretten skal skje innen 14 dager dersom faktura som følger leveransen allerede er betalt.

Reklamasjon

Du har reklamasjonsrett etter gjeldende lover. Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må du kontakte kundeservice innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at feilen ble eller burde ha blitt oppdaget. Tilbakebetaling ved reklamasjon skjer innen 14 dager. Vi refunderer fraktkostnader som er påløpt i forbindelse med en godkjent reklamasjon.

Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Vår personvernerklæring finner du her: personvernerklæring.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forliksrådet, i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Du kan også bringe tvister inn for Forbrukertvistutvalget og Forbrukerrådet. Foretaket følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.