Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss skriftlig ved å gi beskjed til kundeservice innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn å sende oss reklamasjon skriftlig til kundeservice.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Kontaktinformasjon vedrørende reklamasjoner:

  • Telefon: 917 65 111
  • Ordre@zobrius.com

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment til å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For ytterligere detaljer henviser vi til forbrukerkjøpsloven.

Kreditering ved reklamasjon og angrerett

Ved kreditering av kjøp pga. heving av kjøp eller benyttelse av angrerett vil du få avtalt beløp og eventuelle fraktkostnader tilbakebetalt innen 14 dager. Kjøper må betale for returkostnader.

Heving av kjøp må være i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven.